IT řešení podle Vašich představ
Mojmírovců 800/43, 709 00 Ostrava,
Česká republika
596 612 682
Produkty / Pro laboratoře / C-LIS

C-LIS - informační systém laboratoře

C-LIS je nová generace modulárního laboratorního informačního systému, který splňuje požadavky na provoz ve všech typech laboratoří - imunologické, virologické, bakteriologické, parazitologické atd.

Systém C-LIS

  • je velmi jednoduše konfigurovatelný prostřednictvím parametrů, číselníků a enumerátorů tak, aby bylo možno pokrýt specifika jednotlivých provozů laboratoří.
  • je plně otevřený a umožňuje komunikaci s mnoha externími analyzátory, přičemž součásti systému C-LIS je i vyhodnocovací modul.
  • je založen na jednotné identifikaci vzorků dle čárových kódů, přičemž každý vzorek prochází určitým životním cyklem, který je uvnitř systému definován vždy určitým logovaným stavem

 

Samozřejmostí je pak záznamenávání veškerých operací s daty vzorku tzn. logování informací o provedených změnách příp. výmazech. Systém umožňuje efektivní zápis a vyhledávání informací napříč laboratořemi a obsahuje modul pro pokročilou tvorbu nejrůznějších statistik, které si uživatel může ukládat pro opakované využití. Systém C-LIS může být nasazen s produktem E-LIS, který je veřejnou (webovou) částí systému C-LIS. Umožňuje vytváření elektronických laboratorních žádanek, a to pomocí již předdefinovaných šablon vyšetření nebo zcela specifických požadavků vyšetření, efektivní prohlížení historicky podaných laboratorních žádanek, stavu zpracování vzorků v laboratoři a následně jednotlivých výsledků.

Postup zpracování vzorku

  • prvotní registrace vzorku (centrální příjem, nebo zrychlený příjem na laboratoři) - označení materiálu a laboratorní žádanky čárovým kódem, registrace pomocí čtečky do systému, skenování laboratorních žádanek s následným automatickým načtením do systému C-LIS (možnost definice propojených vzorků)
  • zápis laboratorní žádanky do C-LIS – evidence údajů vyplněných na laboratorní žádance (příjmení pacienta, jméno pacienta, zdravotní pojišťovna, IČP žadatele, odbornost  atd.), zápis plánovaných vyšetření
  • příjem registrovaných a zapsaných vzorků na laboratoř – kontrola zapsaných údajů a požadovaných vyšetření
  • zařazení vzorků do rozpisů dle požadovaných vyšetření a jeho následné vyhodnocení, zápis výsledků příp. přenos výsledků z analyzátorů
  • kontrola výsledků a elektronické podepsání výsledků
  • tisk výsledků příp. jejich elektronická distribuce
  • faktrurace výsledků – dávky na zdravotní pojišťovny, fakturace samoplátcům atd.