IT řešení podle Vašich představ
Mojmírovců 800/43, 709 00 Ostrava,
Česká republika
596 612 682
Produkty / Vývoj aplikací na zakázku

Vytvořili jsme pro Vás...

Objednávací systém lékaře

webová aplikace s uživatelským přístupem k evidenci objednaných pacientů k vyšetření nebo ambulantnímu zákroku. V jedné aplikaci je možno vést evidenci pro několik ordinací, v kterých může pracovat více lékařů. Aplikace je responzivní a vhodná i pro použití ve větším tabletu a nabízí tyto funkce:

 • vedení evidence objednaných pacientů k vyšetření
 • přehled pacientů
 • rozpis služeb lékařů a sester
 • nepřítomnost personálu na pracovišti
 • evidenci rezervačních poplatků a jejich úhrada
 • evidence zákroků v anestezii

DocGEN - MS Word -> PDF

je modul připojený k Informačnímu systému zdravotní pojišťovny, který umožňuje uživateli generovat z vlastní připravené šablony hromadné korespondence MS Office Word výstup v PDF opatřený čárovým kódem.

Zdrojem dat mohou být libovolné tabulky databáze informačního systému klienta.

Uživatel:

 • musí mít připravenu šablonu MS Word s poli hromadné korespondence, šablona může obsahovat vlastní tabulky, které se doplní daty podle předdefinovaného SQL dotazu
 • pomoci různých omezujících podmínek nastaví seznam položek ke generovaní
 • před vygenerovaním dokumentů si může zobrazit náhled celého souboru
 • po spuštění generování je informován o průběhu procesu, na pozadí provádí DocGEN požadované akce podle nastavení typu generovaného dokumentu (např. uložení do Spisové služby)

Prezentace geografických dat

jednoduchý intranetový geografický informační systém na mapovém podkladu Google API zobrazí Vaše data opatřená prostorovým souřadným systémem. V tomto konkrétním příkladu je systém nasazen na klientském centru, propojen s Informačním systémem zdravotní pojišťovny a obsluha Call centra může rychle poskytnout klientovi požadované informace. Obsluha systému může:

 • omezit podle kraje, okresu, IČZ a odbornosti lékaře nebo názvu poskytovatele zdravotní péče
 • zjistit detailní informace o poskytovateli zdravotní péče
 • vyhledat adresu nebo nejkratší trasu z bydliště klienta do zdravotnického zařízení

Systém umožňuje provádět jednoduché geografické analytické úlohy a tisknout výstupy. Je spustitelný v libovolném internetovém prohlížeči, není tedy nutno řešit instalaci na jednotlivá pracoviště.