IT řešení podle Vašich představ
Mojmírovců 800/43, 709 00 Ostrava,
Česká republika
596 612 682
Řešení / Hromadné generování dokumentů

Tiskové řešení pro firmy s velkým objemem generovaných dokumentů

Potýkáte se ve Vaší firmě s pravidelným generováním většího množství dokumentů?

Potřebujete mít jejich tvorbu pod kontrolou a jednoduše uživatelský upravitelné?

Potřebujete dokumenty ve formátu PDF nebo DOCX?

 

V tom případě je zde pro Vás naše řešení, které kombinuje jednoduchost a univerzálnost!

Jak to funguje?

Šablona, což je vlastně klasický dokument Word opatřený speciálními poli pro automatizaci je pomocí naší aplikace spojen se zdrojem dat, což je XML soubor uložený buď v databázi klienta nebo zaslaný do aplikace přes síť. Výsledný soubor je ve formátu PDF nebo Word uložen do databáze nebo opět zaslán zpět klientovi.

Případová studie - firma XYZ potřebující zabezpečit generování větších tisíců dokumentů měsíčně

 

1. Bod - návrh šablony - jak bude výsledný dokument vypadat, která data se do něj budou automaticky generovat apod. Výstupem bude XML popis šablony, resp. Seznam polí pro generování dat. Jako např.

Tento seznam také slouží pro zjednodušení vkládání slučovacích polí do šablony/dokumentu Word pomocí našeho doplňku, které následuje v dalším bodě.

2. Bod - vytvoření šablony/dokumentu v Microsoft Wordu za použití jakýchkoliv stylů, odstavců, bloků, tabulek, obrázků, vnořených tabulek apod.

3. Bod - vygenerování vstupních dat - databáze organizace se vyberou potřebná data a vytvoří se zdroj dat pro následné sloučení s šablonou vytvořenou v předešlém bodě.

4.Bod – spojení šablony (DOCX) vytvořené v bodě 2 a dat (XML) z bodu 3. Šablona a data mohou být v závislosti na konfiguraci uložena v databázi organizace a naší serverové aplikaci se zašle jen požadavek na generování dokumentů společně s identifikátory požadovaných šablon a dat. Nebo také lze zaslat rovnou celou šablonu a XML data. Naše serverová aplikace provede vlastní spojení a vygenerování výsledného dokumentu, a to ve formátu PDF nebo DOCX.

Během generování dokumentu je možno dokument automaticky ořezávat, duplikovat, odstraňovat určitá pole, odstavce apod.

Příklad výsledného dokumentu

Celý proces generování dokumentů lze samozřejmě kompletně přizpůsobit specifickým požadavkům klienta.

Vlastní generování probíhá na serveru s operačním systémem Windows, bez nutnosti instalace Microsoft Office. Pro spojování a konverzi dat používáme software společnosti ASPOSE.